นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
บริการสมาชิก
Untitled Document
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบ / ข้อบังคับ
บริการเงินฝาก
บริการเงินกู้
สหกรณ์เอทีเอ็ม
การสมัครสมาชิกสามัญ
การสมัครสมาชิกสมทบ
ติดต่อสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวปักหมุด
สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
หลักเกณฑ์การกู้แก่ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างบำเหน็จ/ลาออกจากราชการ
หลักเกณฑ์การกู้พนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การกู้สมาชิกสมทบ
แจ้งสมาชิกที่จะกู้เงิน ต้องนำสลิปเงินเดือนล่าสุดมาด้วยทุกครั้ง
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการให้เงินกู้และตารางการส่งชำระค่างวด
ยกเลิกคำขอกู้สามัญและหนังสือค้ำประกันแบบเดิม และให้ใช้แบบใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ATM และการให้บริการ ATM แก่สมาชิก
เปลี่ยนแปลงจำนวนงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ
การสะสมหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเอกสารสมัครสมาชิก/สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (12/01/2558)
ประกาศสหกรณ์

Change the content of this template to fit your needs.

ดอกเบี้ยเงินฝาก (%ต่อปี)
Untitled Document
ดอกเบี้ย ณ 1 เมษายน 2560
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
 - 10,000 บาทขึ้นไป
3.50
 - 1,000,000 บาทขึ้นไป
3.75
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์
 - 100,000 บาทขึ้นไป
4.00
 - 3,000,000 บาทขึ้นไป
4.50
ประจำ 24 เดือน (ยกเว้นภาษี)
3.25
ออมทรัพย์ ATM
2.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ (%ต่อปี)
Untitled Document
ดอกเบี้ย ณ 1 เมษายน 2560
กู้สามัญพิเศษ
โครงการ 2
5.50
กู้สามัญบุคคลค้ำ
6.75
กู้สามัญหุ้นค้ำ
6.25
กู้สวัสดิการ
5.75
กู้ฉุกเฉิน
6.75
ค้นหา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมวันนี้: 2
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 874874874
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 114043114043114043114043114043114043
เฉลี่ยผู้เข้าชมต่อวัน : 4646