นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี6 คน กำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การณ์พิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ฯ ลว. 2 ก.ค. 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
ตารางค่างวดเงินกู้สามัญแบบใช้บุคคลค้ำประกัน
สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงแบบคำขอกู้ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้ เริ่มใช้ 2 พฤษภาคม 2561
ของที่ระลึกประจำปี 2560 แจกทุนเรือนหุ้น
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์กองทุน กสธท.(ล้านที่ 2) เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560
สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ข่าวปักหมุด

Change the content of this template to fit your needs.

ดอกเบี้ยเงินฝาก (%ต่อปี)
Untitled Document
ดอกเบี้ย ณ 1 เมษายน 2560
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
 - 10,000 บาทขึ้นไป
3.50
 - 1,000,000 บาทขึ้นไป
3.75
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์
 - 100,000 บาทขึ้นไป
4.00
 - 3,000,000 บาทขึ้นไป
4.50
ประจำ 24 เดือน (ยกเว้นภาษี)
3.25
ออมทรัพย์ ATM
2.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ (%ต่อปี)
Untitled Document
ดอกเบี้ย ณ 1 เมษายน 2560
กู้สามัญบุคคลค้ำ
6.75
กู้สามัญหุ้นค้ำ
6.25
กู้สวัสดิการ
5.75
กู้ฉุกเฉิน
6.75
ค้นหา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมวันนี้: 4
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 902902902
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 120633120633120633120633120633120633
เฉลี่ยผู้เข้าชมต่อวัน : 4747