นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี5 คน กำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 5

มีต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ ผู้เขียน
เรื่อง ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย 10/10 9:27:17
tetey
เรื่อง การหยุดให้บริการแก่สมาชิก ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 10/5 15:03:19
tetey
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก 9/24 9:32:39
tetey
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการ บัตร ATM พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 9/20 13:45:58
tetey
สหกรณ์ฯ ไปแจกบัตรเดบิต ATM สายใต้ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 9/18 14:57:10
tetey
สหกรณ์ฯ ไปแจกบัตรเดบิต ATM สายเหนือ ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 9/18 14:55:35
tetey
สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ 9/12 19:51:15
admin
เรื่อง การขอรับบัตรเดบิต ATM Thanachart CO-OP D Card 9/7 13:48:38
tetey
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสเคราะห์สหกรณ์ฯ 9/7 10:31:21
tetey
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ 9/7 10:26:11
tetey
ข่าวปักหมุด

Change the content of this template to fit your needs.

ดอกเบี้ยเงินฝาก (%ต่อปี)
Untitled Document
ดอกเบี้ย ณ 3 พฤษภาคม 2561
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
 - 10,000 บาทขึ้นไป
3.50
 - 1,000,000 บาทขึ้นไป
3.75
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์
 - 100,000 บาทขึ้นไป
4.00
 - 3,000,000 บาทขึ้นไป
4.50
ประจำ 24 เดือน (ยกเว้นภาษี)
3.25
ออมทรัพย์ ATM
2.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ (%ต่อปี)
Untitled Document
ดอกเบี้ย ณ 3 กันยายน 2561
กู้สามัญ บุคคลค้ำฯ
6.75
กู้สามัญ หุ้นค้ำฯ
6.25
กู้ฉุกเฉิน
6.75
กู้สวัสดิการฯ ทุกประเภท
5.75
กู้สวัสดิการ โครงการ 1,2
5.50
กู้เพื่อข่วยเหลือผู้ค้ำฯ
5.50
กู้เพื่อผู้ประสบภัย
5.50
กู้พิเศษหลักทรัพย์
6.75
ค้นหา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมวันนี้: 6060
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1065106510651065
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 123894123894123894123894123894123894
เฉลี่ยผู้เข้าชมต่อวัน : 4747