นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
ทำเนียบประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
 
     
   
   
   
   
นายแพทย์สมพัฒน์ คชสีห์
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543
   
   
   
   
   
   
   
   
นายแพทย์ปรีดา ดีสุวรรณ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
   
   
     
   
   
   
นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
   
   
   
   
     
   
   
นายสมชาย ศิริมาตร พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
   
   
   
   
     
   
   
นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
   
   
   
   
     
   
   
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
   
   
   
   
     
   
   
นายอานันต์ ศิริ
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
   
   
   
   
     
   
   
นายนิยม ศิริ
พ.ศ. 2560
   
   
   
   
     
   
   
นายธวัช สิทธิยศ
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน