นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
นางสาวชรินพันธุ์ มหายศนันท์
ผู้จัดการ
     
นางมะลิวัลย์ พานิชอิน
รองผู้จัดการ/ บัญชี
นางแสงเดือน ทองคำ
การเงิน
นางสาวมัฒธณิตาศ์ สบานงา
สินเชื่อ
     
นางรติมา สมจิตร
รับฝาก
นางพรชนก สายยาโน
ธุรการงานทะเบียนสมาชิก
นางสุรางค์รัตน์ ต้องใจ
ธุรการงานสวัสดิการ
     
   
 
นายเตชินท์ หลวงเทพ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 
นางสุพัตรา ยะอุดเต็น
พนักงานรักษาความสะอาด
นายวิเชษฐ หวันกูล
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
โทรศัพท์ 0-5471-8846, 08-8553-0032
โทรสาร  0-5471-8847