นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
อบรม/ ศึกษาดูงาน
       
 
อบรม / ศึกษาดูงาน / เยี่ยมชมสหกรณ์ฯ
   
     
 
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
     
 
สอ.สธ.น่าน ศึกษาดูงาน สอ.ครูน่าน  # 31 พฤษภาคม 2560
 
     
 
      
 
     
 
สอ.สธ.หนองคาย ศึกษาดูงาน สอ.สธ.น่าน  # 22 เมษายน 2560
 
     
 
      
 
     
 
อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ   7 พฤศจิกายน 2558
 
     
 
      
 
     
 
สอ.ครูแพร่ เยี่ยมชม สอ.สสจ.น่าน 17 กันยายน 2558
 
     
 
      
 
     
 
อบรม ICT เพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 8 สิงหาคม 2558
 
     
 
      
 
     
 
อบรมนักสหกรณ์มืออาชีพ 25 กรกฎาคม 2558
 
     
 
      
 
     
 
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 22 กรกฎาคม 2558
 
     
 
      
 
     
 
สหกรณ์แบงค์ชาติดูงาน 10 กรกฎาคม 2558
 
     
 
      
 
     
 
สอ.จุฬาฯ เยี่ยม สอ.สสจ.น่าน 2 กรกฎาคม 2558