นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี4 คน กำลังใช้งาน (มี2 คน กำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

การสะสมหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ
Webmaster
เข้าร่วมเมื่อ:
2011/6/10 17:11
กลุ่ม:
Webmasters
กระทู้: 237
Level : 14; EXP : 39
HP : 0 / 334
MP : 79 / 7199
ไม่ได้ใช้งาน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560
จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่ยังถือหุ้นไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ขอให้เพิ่มหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ
โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน ส่งให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการต่อไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/3/10 15:31

แก้ไขโดย admin เมื่อ 5/10/2018 14:43:45
แก้ไขโดย admin เมื่อ 5/10/2018 14:44:47
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์
 


คุณ สามารถ อ่านหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]