นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี3 คน กำลังใช้งาน (มี3 คน กำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 3

มีต่อ...

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

แจ้งสมาชิกที่จะกู้เงิน ต้องนำสลิปเงินเดือนล่าสุดมาด้วยทุกครั้ง
Webmaster
เข้าร่วมเมื่อ:
2011/6/10 17:11
กลุ่ม:
Webmasters
กระทู้: 237
Level : 14; EXP : 39
HP : 0 / 334
MP : 79 / 7199
ไม่ได้ใช้งาน
สหกรณ์ฯ ขอแจ้งสมาชิกที่จะกู้เงินทุกประเภท
ต้องนำสลิปเงินเดือนล่าสุดมาด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สินเชื่อทำการคำนวณเงินที่จะให้กู้
กรณีไม่นำสลิปเงินเดือนล่าสุดมา สหกรณ์จะไม่คำนวณเงินกู้ให้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_12_28.pdf ขนาด: 47.59 KB; Hits: 505

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/28 15:44
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์
 


คุณ สามารถ อ่านหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]