นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี4 คน กำลังใช้งาน (มี2 คน กำลังใช้งาน กระดานข่าว)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

เรื่อง การหยุดให้บริการแก่สมาชิก ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561
Just can't stay away
เข้าร่วมเมื่อ:
2017/3/9 9:53
กลุ่ม:
Registered Users
กระทู้: 88
Level : 8; EXP : 35
HP : 0 / 183
MP : 29 / 866
ไม่ได้ใช้งาน
ด้วยสหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการสัมนา เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อพัฒนาความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกื้อกูล 1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณุสขจังหวัดน่าน จำกัด
สหกรณ์ฯ จึงขอหยุดให้บริการสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ตามประกาศแนบท้ายมา

ตั้งกระทู้เมื่อ: 10/5 15:03:19
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์
 


คุณ สามารถ อ่านหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]