นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน บทความ)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
บทความ > ประกาศสหกรณ์ฯ > หลักเกณฑ์การกู้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างบำเหน็จ/ลาออกจากราชการ
หลักเกณฑ์การกู้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างบำเหน็จ/ลาออกจากราชการ
Published by Admin on 29/5/2014 (3345 reads)
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือน และสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ

ให้ถือใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
  View this article in PDF format Print article Send article

Files linked to this article
File name Published on Hits
Download this file หลักเกณฑ์พิจารณาเงินกู้ข้าราชการฯ
เริ่มใช้ 2 กรกฎาคม 2561
3/7/2018 58

Navigate through the articles
Previous article หลักเกณฑ์การกู้พนักงานราชการ