นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
บริการสมาชิก
Untitled Document
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบ / ข้อบังคับ
บริการเงินฝาก
บริการเงินกู้
สหกรณ์เอทีเอ็ม
การสมัครสมาชิกสามัญ
การสมัครสมาชิกสมทบ
ติดต่อสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน บทความ)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
บทความ > ประกาศสหกรณ์ฯ > หลักเกณฑ์การกู้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างบำเหน็จ/ลาออกจากราชการ
หลักเกณฑ์การกู้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างบำเหน็จ/ลาออกจากราชการ
Published by Admin on 29/5/2014 (3167 reads)
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือน และสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือน และสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ

ให้ถือใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
  View this article in PDF format Print article Send article

Files linked to this article
File name Published on Hits
Download this file หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ข้าราชการฯ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ แก้สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บำนาญ บำเหน็จ
1/6/2016 1497

Navigate through the articles
Previous article หลักเกณฑ์การกู้พนักงานราชการ หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก Next article