17 ธันวาคม 2562 ร่วมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ณ สนามกีฬา มทร.ล้านนา น่าน