20-22 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ ออกหน่วยพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครลงทะเบียน application NPH Saving แก่สมาชิกฯ

         วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ออกหน่วยพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครลงทะเบียน application NPH Saving แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ณ รพ.ท่าวังผา สสอ.ท่าวังผา รพ.เวียงสา รพ.นาน้อย สสอ.นาน้อย รพ.ทุ่งช้าง รพ.เชียงกลาง และ รพร.ปัว