25 กุมภาพันธ์ 2565 งานบวงสรวงประจำปี โดยประธานกรรมการฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 เเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

        วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ทำพิธีบวงสรวง ประจำปี 2565 นำโดยประธานกรรมการฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ประจำปี 2565 เเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

อ่าน 247 ครั้ง