1 พฤษภาคม 2565 ประธานกรรมการฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ แม่อุ้ยหม่อนจันทร์ จิณสิทธิ์ มารดาของคุณบุญช่วย จิณสิทธิ์

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัดร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ แม่อุ้ยหม่อนจันทร์ จิณสิทธิ์ มารดาของคุณบุญช่วย จิณสิทธิ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
         ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียมารดาอันเป็นที่รักยิ่ง ในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 76 ครั้ง