17 พฤษภาคม 2565 ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ สหกรณ์ สธ.น่าน จำกัด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณวราวุฒิ สารเถื่อนแก้ว

         17 พฤษภาคม 2565 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการฯ และ นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะเขื่อน กรรมการฯ สหกรณ์ สธ.น่าน จำกัด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณวราวุฒิ สารเถื่อนแก้ว ที่อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

         ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตในครั้งนี้ และขอให้ดวงวิญญาณคุณวราวุฒิ สารเถื่อนแก้ว ไปสู่สุคติในสัมปรายภพและภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ

อ่าน 69 ครั้ง