20 พฤษภาคม 2565 สส.สธน. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด (สส.สธน.) โดย นายนิยม ศิริ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และ นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางบุญมี กิวัฒนา เลขสมาชิกสมาคม 0305 จำนวนเงิน 119,127.00 บาท

2.นายนวน เตชะนันท์ เลขสมาชิกสมาคม 0561 จำนวนเงิน 119,573.00 บาท

อ่าน 88 ครั้ง