6 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อัมพร พรหมจักร์

        6 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน วางพวงหรีดเคารพศพและร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อัมพร พรหมจักร์ มารดาของคุณสารภี วงค์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด รพร.ปัว ณ วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

อ่าน 48 ครั้ง