26 กรกฎาคม 2565 กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณสุพรรณี จันทร์ผัดดี

         วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กรรมการและสมาชิกเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณสุพรรณี จันทร์ผัดดี ภรรยาคุณทอน จันทร์ผัดดี สมาชิกสหกรณ์ฯ (ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ)

อ่าน 44 ครั้ง