15 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมพิธีบำเพ็ญบุญสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของนายวินัย ปันทะนะ ผอ.รพ.สต.วังม่วง อ.เวียงสา Featured

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายชุมพล สุทธิ, นายเกษตร ปะทิ ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สสอ.เวียงสา ได้ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมพิธีบำเพ็ญบุญสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของ ผอ.วินัย ปันทะนะ ผอ.รพ.สต.วังม่วง สสอ.เวียงสา ณ วัดนาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

อ่าน 32 ครั้ง