2 มีนาคม 2566 ประธานฯ และตัวแทนกรรมการฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อปรีชา การินไชย (อดีตสาธารณสุขอำเภอนาน้อย) Featured

         วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.30 น. นายอานันต์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเกษตร ปะทิ รองประธาน และ นายนิคม สุนทร กรรมการ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อปรีชา การินไชย (อดีตสาธารณสุขอำเภอนาน้อย) สมาชิกสหกรณ์ สมาชิก สสธท. กสธท. สส.ชสอ คุณพ่อของคุณปิยดา ขุนชุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.น่าน ณ บ้านนาแหน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

         ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ คุณพ่อปรีชา การินไชย ในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

อ่าน 91 ครั้ง