18 เมษายน 2566 ตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.ต.บวรวิทย์ ธรรมนูญรัตย์ สามีของนางปภาดา ธรรมนูญรัตน์ สมาชิกสหกรณ์ฯ อ.เวียงสา Featured

          วันที่ 18 เมษายน 2566 นายชำนาญ พิเคราะห์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.ต. บวรวิทย์ ธรรมนูญรัตย์ สามีของนางปภาดา ธรรมนูญรัตน์ สมาชิกสหกรณ์ฯ และร่วมทำบุญในนามสหกรณ์ฯ ณ วัดบัวทอง บ้านห้วยแก้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน

อ่าน 105 ครั้ง