20 เมษายน 2566 ผู้แทนหน่วยงาน รพ.สองแคว เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สา ธงหิมะ มารดาของคุณภูน่าน ธงหิมะ รพ.สต.ยอด อ.สองแคว Featured

         วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. ในนามผู้แทนหน่วยงาน รพ.สองแคว ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สา  ธงหิมะ มารดาของคุณภูน่าน  ธงหิมะ ผู้แทนหน่วยงาน รพ.สต.ยอด (อบจ.น่าน)
ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2566 โดยตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านหางทุ่ง อ.สองแคว จ.น่าน

         ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการสูญเสียมารดาอันเป็นที่รัก ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สา  ธงหิมะ จงไปสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเทอญ

อ่าน 106 ครั้ง