11 พฤษภาคม 2566 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเกียรติ เจริญวงศ์ ณ วัดสวนตาล Featured

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเกียรติ เจริญวงศ์ ณ วันสวนตาล ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

อ่าน 114 ครั้ง