17 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางหรีดเคารพ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสมาน ซอเสียง อ.เชียงกลาง Featured

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายนันทมิตร นันทะเสน เป็นตัวเเทนนำทีมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่านจำกัด วางหรีดเคารพ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสมาน ซอเสียง ณ บ้านสันทนา ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

อ่าน 109 ครั้ง