วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2018 17:26

หลักเกณฑ์การให้กู้แก่ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/บำนาญ/บำเหน็จ/ลาออกจากราชการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือน และสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ

ให้ถือใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

 
อ่าน 86 ครั้ง