วันพุธ, 10 ตุลาคม 2018 10:33

การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่าน ปี 2561

     การขอรับการปลอบขวัญจากการที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านในจังหวัดน่าน

สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้สมาชิก จำนวน 120 ราย รายละ 500 บาท

ตามรายละเอียดที่เเนบท้าย

อ่าน 82 ครั้ง