วันจันทร์, 03 กันยายน 2018 10:59

การเข้าใช้งานระบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ด้วยบัญชี Facebook

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
(Login ด้วยบัญชี Facebook)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 39 ครั้ง