วันพุธ, 12 ธันวาคม 2018 11:17

เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562

ด้วยสหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการเลือกตั้งสรรหาผู้เเทนสมาชิกประจำปี 2562 โดยให้สมาชิกสมัครเป็นผู้เเทนสมาชิกของหน่วยงาน โดยใช้อัตราส่วนตามโควตา 10 ต่อ 1

อ่าน 79 ครั้ง