วันจันทร์, 03 มกราคม 2022 15:09

สหกรณ์ฯ ของดคำนวณ เเละจ่ายเงินกู้ระยะสั้น/ชำระหนี้

เขียนโดย...

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลส่งหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565
ดังนั้น สหกรณ์ฯ ของดคำนวณ เเละจ่ายเงินกู้ระยะสั้น/ชำระหนี้
ในวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อ่าน 81 ครั้ง