วันพุธ, 27 มีนาคม 2019 13:36

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ออกไปถึงวันที่ 26 เมษายน 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่าน 210 ครั้ง