19 กุมภาพันธ์ 2565 รับโล่ศูนย์ประสานงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า (ต่ออายุ) ประจำปี 2565 ดีเด่น

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 รับโล่ศูนย์ประสานงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า (ต่ออายุ) ประจำปี 2565 ดีเด่น ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

อ่าน 78 ครั้ง