ทำเนียบประธานกรรมการ 
 
นายแพทย์สมพัฒน์ คชสีห์
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543

          

นายแพทย์ปรีดา ดีสุวรรณ
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545

         

นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549

                

 นายสมชาย ศิริมาตร
ก.พ. 2549 - ก.พ. 2551
 
             

นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา
ก.พ. 2551 - ก.พ. 2553

              
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ก.พ. 2553 - ก.พ. 2557 
 
            
นายอานันต์ ศิริ
ก.พ. 2557 - ก.พ. 2559 
 
            
นายนิยม ศิริ
ก.พ. 2559 - ก.พ. 2561


นายธวัช สิทธิยศ
ก.พ. 2561 - ก.พ. 2563
 
1 1 anant
นายอานันต์ ศิริ
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
 
อ่าน 2013 ครั้ง