วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2020 10:56

สหกรณ์ฯ ของดคำนวณและจ่ายเงินกู้ระยะสั้น/ ชำระหนี้ วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563

เขียนโดย...

เนื่องด้วยสหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลส่งหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 

ดังนั้นสหกรณ์ฯ ของดคำนวณและจ่ายเงินกู้ระยะสั้น / ชำระหนี้  ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

อ่าน 555 ครั้ง