Super User

Super User

ประกาศจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

banner announce

 

 

 

         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560
จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่ยังถือหุ้นไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ขอให้เพิ่มหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ
โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน ส่งให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการต่อไป
 

         รายละเอียดตามไฟล์แนบ

         วันที่ 12 กันยายน 2561 นายธวัช สิทธิยศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ที่บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 5,000 บาท
โดยมี นายธนเสฎฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ เป็นผู้รับมอบ...

Page 1 of 5