Super User

Super User

ตารางการส่งค่างวดเงินกู้อัตราดอกเบี้ยใหม่ (เริ่มใช้ 3 กันยายน 2562)

ดาวน์โหลดเป็น excel ได้ที่ ไฟล์แนบ

                               red arrow

ประกาศจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

banner announce

 

 

 

         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560
จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่ยังถือหุ้นไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ขอให้เพิ่มหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ
โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน ส่งให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการต่อไป
 

         รายละเอียดตามไฟล์แนบ

         วันที่ 12 กันยายน 2561 นายธวัช สิทธิยศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ที่บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 5,000 บาท
โดยมี นายธนเสฎฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ เป็นผู้รับมอบ...

         วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

Page 1 of 4