ประธาน สอ.สสจ.น่าน รับโล่รางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่น สส.ชสอ. ประจำปี 2560