7 มีนาคม 2564 ประธานกรรมการฯ และคณะ รับโล่ศูนย์ประสานงาน สสธท. ที่จ่ายเงินครบให้สมาคมในรอบปีบัญชี 2563

         วันที่ 7 มีนาคม 2564 ประธานกรรมการฯ และคณะ รับโล่ศูนย์ประสานงาน สสธท. ที่จ่ายเงินครบให้สมาคมในรอบปีบัญชี 2563 ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

อ่าน 42 ครั้ง