19 เมษายน 2565 ตัวแทนคณะกรรมการฯ ชุดที่ 32 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อกองจันทร์ ลือยศ อ.ปัว

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด โดยท่านประธานอานันต์ ศิริ มอบหมายให้ ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 32 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อกองจันทร์ ลือยศ บิดาของคุณคำมี สมชื่อ พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการบำนาญ) รพร.ปัว ณ วัดบ้านเฮี้ย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

อ่าน 99 ครั้ง