22 มิถุนายน 2565 ประธานกรรมการฯ และเลขานุการ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จม อายุยืน อ.บ้านหลวง

         วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการฯ, นายเกษตร ปะทิ เลขานุการ สหกรณ์ฯ ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จม อายุยืน มารดาของคุณ พิชญา อายุยืน ผช.สสอ.บ้านหลวง ที่อำเภอบ้านหลวง จ.น่าน

         ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวของคุณพิชญา อายุยืน ในการสูญเสียมารดาอันเป็นที่รักยิ่งในครั้่งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จม อายุยืน จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

อ่าน 82 ครั้ง