2 พฤศจิกายน 2565 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ไปนำพวงหรีดไปเคารพศพ คุณแม่สัมพันธ์ ศรีเทพ Featured

         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ไปนำพวงหรีดไปเคารพศพ คุณแม่สัมพันธ์ ศรีเทพ มารดาคุณศรา อิสรพชร สมาชิกสหกรณ์ฯ เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศพไว้ที่วัดท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ฌาปนสถานวัดท่าล้อ อ.ภูเพียง จ.น่าน ในนามของสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักของครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

อ่าน 54 ครั้ง