29 กรกฎาคม 2566 ผอ.รพร.ปัว เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพบิดาของเภสัชกรวิสุทธิ์ แซ่เต็น สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยงาน รพร.ปัว Featured

         วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพและวางพวงหรีดเคารพศพ บิดาของเภสัชกรวิสุทธิ์ แซ่เต็น ณ บ้านป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

อ่าน 67 ครั้ง