2 สิงหาคม 2566 ผู้แทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดานางวีรยา สุขสอน สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยงาน รพ.บ่อเกลือ Featured

         วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ผู้แทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดานางวีรยา สุขสอน สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติงานที่ รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน

อ่าน 68 ครั้ง