10 สิงหาคม 2566 ผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมเคารพศพมารดาของนางสาวทองทิพย์ ใจมา สมาชิกหน่วยงาน รพร.ปัว Featured

         วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้แทนสมาชิกฯ เข้าร่วมเคารพศพคุณแม่ของสมาชิกนางสาวทองทิพย์ ใจมา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

อ่าน 46 ครั้ง