16 สิงหาคม 2566 ผู้แทนสหกรณ์ฯ รพร.ปัว ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณพ่อบุญ โนพวน บิดาคุณรัตติยา โนพวน สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยงาน รพร.ปัว Featured

          วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ รพร. ปัว ผู้แทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณพ่อบุญ โนพวน บิดาของคุณรัตติยา โนพวน สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยงาน รพร.ปัว ณ ศาลาวัดป่าเหมือด ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

อ่าน 45 ครั้ง