28 สิงหาคม 2566 กรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณลำดวน รัตนมงคล สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สสจ.น่าน Featured

         วันที่ 28 สิงหาคม 2566 กรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด นำโดยนายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณลำดวน รัตนมงคล สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สสจ.น่าน ณ วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน

อ่าน 31 ครั้ง