25 มีนาคม 2565 สส.สธน. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเกื้อกูล 1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีตัวแทนสมาชิก สส.สธน. จากทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

อ่าน 109 ครั้ง