7 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ (หน่วยแม่โจ้) ศึกษาดูงาน สอ.สธ.น่าน