สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด ศึกษาดูงาน 14 ธันวาคม 2560

         วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 

อ่าน 914 ครั้ง