สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จำกัด ศึกษาดูงาน 29 มกราคม 2561

         วันที่ 29 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จำกัด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 

อ่าน 834 ครั้ง