13-14 พฤษภาคม 2565 สสธท. จัดสัมมนาประจำปี เรื่อง "ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันกับ สสธท."

         สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้จัดสัมมนาฯ ประจำปี 2565 เรื่อง ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันกับ สสธท. เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเพชรสะพานบุญ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีประธานกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เข้าร่วมในงานนี้ด้วย

อ่าน 61 ครั้ง