17 ตุลาคม 2565 สอ.สสจ.กระบี่ ศึกษาดูงาน สอ.สสจ.น่าน Featured

         วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด นำโดยนายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุุขจังหวัดกระบี่ จำกัด

อ่าน 71 ครั้ง