18 ตุลาคม 2565 สอ.สสจ.นครปฐม ศึกษาดูงาน สอ.สสจ.น่าน Featured

         วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด นำโดยนายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุุขจังหวัดนครปฐม จำกัด

อ่าน 72 ครั้ง