10 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด จ.สมุทรสงคราม Featured

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด จ.สมุทรสงคราม

อ่าน 50 ครั้ง